Skip to main content

facebook

 
 

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย คลิกคำถามเพื่อดูคำตอบข้างล่าง
 

 

จะใช้บริการของคุณได้อย่างไร?
ขั้นตอนในการใช้บริการนั้นง่ายมาก กรุณาเลือกประเทศของคุณทางด้านขวาบนของหน้าจอแล้วคลิกที่ “การส่งงาน”จากรายการที่ให้เลือก
Back to top

มีส่วนลดสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือไม่?
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการตีพิมพ์งานวิจัยของตนเองในรายงานการประชุมหรือในวารสารต่างๆ จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าบริการปกติ
สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการให้เจ้าของภาษาเป็นผู้เรียบเรียงวิทยานิพนธ์นั้น Uni-edit ได้จัดให้มีการบริการแบบประหยัด กรุณาคลิก เรียบเรียงวิทยานิพนธ์
Back to top

ต้องชำระเงินเมื่อไร?
กรุณา ชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากที่คุณได้รับไฟล์งานของคุณจากเรากลับไป และกรุณาแจ้งไปยัง uniedit.global@gmail.com หลังจากคุณที่ได้ชำระเงินแล้ว
Back to top

จะชำระเงินอย่างไร?
มี 3 วิธีในการชำระเงินดังนี้: ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต, PayPal, หรือโอนเงินผ่านทางธนาคารในประเทศไทย

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต: ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตออนไลน์ กรุณาคลิก ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และปฎิบัติตามคำแนะนำ
PayPal: ชำระเงินผ่าน PayPal กรุณาส่งใบสั่งจ่ายไปที่ ozy@uni-edit.net และกรุณาใส่หมายเลขของงานลงไปในประเภทของการบริการ เช่น N020003TU
Bank transfer: ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านทางธนาคารในประเทศไทย: please ask

Back to top

ออกใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่?
ได้ ครับ กรุณาแจ้งกับออสซี่ถ้าหากคุณต้องการใบเสร็จ ใบเสร็จจะอยู่ในรูปแบบฟอร์ม PDF โดยผมจะอีเมล์ใบเสร็จไปให้คุณ ขอให้คุณกรุณาบอกรายละเอียดกับออสซี่ดังนี้
-    ระบุชื่อที่คุณต้องการให้ใส่ลงไปในใบเสร็จ เช่น ชื่อของคุณ หรือ ชื่อมหาวิทยาลัยของคุณ
-    ประเภทของการบริการที่คุณต้องการ เช่น งานแปล, งานแก้ไขเรียบเรียง, งานวิจัย, งานพิมพ์ ฯลฯ
-    ถ้าหากคุณมีความต้องการพิเศษที่จะให้ใส่ลงในใบเสร็จ กรุณาติดต่อออสซี่
Back to top

ใช้เวลาในการแก้ไขเรียบเรียงงานนานเท่าใด?
โดย ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน ถึง 14 วันในการแก้ไขเรียบเรียงงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น การบริการเรียบเรียงรายงานการประชุมระดับ 1 จะใช้เวลา 5 วัน, การบริการเรียบเรียงวารสารวิชาการจำนวน 25 หน้าระดับ 3 บวกกับการบริการติวตรงเป้าหมาย (Target Tutor) จะใช้เวลา 14 วัน อย่างไรก็ตาม ออสซี่จะแจ้งกำหนดวันส่งงานให้ลูกค้าทราบก่อนวันเริ่มต้นทำงาน
Back to top

มีการบริการแบบเร่งด่วนหรือไม่?
มีครับ แต่จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ งานของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 48-72 ชั่วโมง
Back to top

ถ้าภาษาอังกฤษแย่มากจะต้องใช้บริการการเขียนแก้ใหม่ (Rewrite) หรือไม่?
สอบ ถามออสซี่ได้ถ้าหากคุณคิดว่างานของคุณต้องการการเขียนแก้ใหม่ ออสซี่จะพิจารณาว่างานของคุณจำเป็นจะต้องเขียนแก้ใหม่หรือไม่ และจะแจ้งให้คุณทราบก่อนเริ่มงาน ตามปกติแล้วถ้าหากว่าจะต้องใช้การเขียนแก้ใหม่มากกว่า 20% ของประโยค (ประโยคทั้งประโยคจำเป็นต้องได้รับการตรวจแก้) หรือถ้ามีหลายประโยคที่ผิดหลักไวยากรณ์หรือผิดหลักโครงสร้างประโยค คุณก็จำเป็นจะต้องใช้บริการการเขียนแก้ใหม่ สำหรับการเขียนแก้ใหม่นั้น คุณก็จะต้องเลือกระดับเช่นเดียวกัน โดยทางเราจะแก้ไขงานของคุณให้ดีที่สุด
Back to top

วารสารวิชาการจะต้องใช้การบริการเรียบเรียงในระดับ 2หรือระดับ3?

You can choose. After your manuscript receives Level 2 English editing, the reviewer of the journal will most likely be satisfied with the English in your paper. For many journals, Level 2 English editing is sufficient. However, if the journal has a high impact factor or highly reputable, choose Level 3 English editing.

For very technical papers, Level 2 English editing is generally sufficient. For papers that have a lot of prose (such as papers in the humanities), Level 3 is often recommended.

Back to top

 

My paper is very technical. Should I choose Level 2 English editing or Level 3 English editing?

The Uni-edit team's goal is the clarify your intended meaning for readers, including the journal editors. For papers that are very dense with technical ideas (a lot of mathematics, formulas, or logical connections), usually Level 2 English is sufficient.

You may still choose Level 3 English editing, but the amount of changes for paragraph and document structure and argument formation will be limited. The Editors usually will not change these aspects because it risks damaging the author's intended meaning, for papers that are very dense with technical ideas.

The amount of editing for Level 3 English editing for papers dense with technical ideas will only be a little more than for Level 2 English editing.

Back to top

มีบริการตรวจแก้ไขตัวเลขและตารางด้วยหรือไม่?
มี ครับ เราไม่ได้ตรวจแก้เฉพาะภาษาอังกฤษให้คุณเท่านั้น ทางเรายังสนับสนุนให้งานของคุณได้รับการตีพิมพ์และทำให้ผู้อ่านเข้าใจงานของ คุณได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เรายังจะช่วยตรวจดูตัวเลข สถิติที่อยู่ในงาน  ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ตามสัญลักษณ์ในตาราง และตรวจสอบคำบรรยายของสมการต่างๆว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ รวมถึงตรวจดูว่าคำบรรยายสอดคล้องกับเส้นกราฟและแผนภาพหรือไม่
Back to top

มีบริการเรียบเรียงงานให้อีกครั้งหรือไม่?
มี ครับ เราสามารถเรียบเรียงงานให้คุณอีกครั้งได้หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ งานหรือหลังจากได้รับข้อคิดเห็นจากวารสาร  กรุณาสอบถามออสซี่เกี่ยวกับค่าบริการ
Back to top

ใครจะเป็นผู้เรียบเรียงงานให้?
เพื่อ ที่จะให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด Uni-edit มีผู้เรียบเรียงเอกสารการประชุมหรือวารสารวิชาการของคุณถึงสองคนด้วยกัน โดยทั้งคู่นั้นเป็นเจ้าของภาษา ผู้เรียบเรียงคนแรกจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ดังนั้นจะสามารถเข้าใจในเนื้อหาของงานเป็นอย่างดี ส่วนผู้เรียบเรียงคนที่สองก็มีความเข้าใจในเนื้อหาโดยรวมของงานเช่นเดียวกัน รวมทั้งยังมีทักษะในการแก้ไขเรียบเรียงและทักษะในการใช้ภาษาอย่างดี ผู้เรียบเรียงทุกคนเป็นมืออาชีพที่ผ่านการอบรมวิชาชีพมาอย่างดี ออสซี่ขอรับประกันในคุณภาพของงานทุกชิ้น ลูกค้ามักจะทึ่งว่าทำไมผู้เรียบเรียงถึงได้เข้าใจในเนื้อหาของงานเป็นอย่าง ดี แม้กระทั่งงานที่เฉพาะทางมากๆหรืองานที่เกี่ยวกับการคำนวณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าวิทยานิพนธ์ของคุณเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมธนาคาร  (Banking industry) ผู้เรียบเรียงที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานให้คุณจะเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ใน ด้านการเงิน (Finance) เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, แพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ ดังนั้นผู้เรียบเรียงจะสามารถเข้าใจความหมายในเนื้อหางานของคุณเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขเรียบเรียงศัพท์เฉพาะทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้แนวความคิดที่จะใส่ลงไปในงานของคุณได้อีกด้วย
Back to top
 

 

คุณสามารถแก้ไขเรียบเรียงเอกสารทางธุรกิจหรือโบรชัวร์ ฯลฯ ได้หรือไม่?
ได้ เราสามารถแก้ไขเรียบเรียงเอกสารทุกประเภทที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือ บทตอนในหนังสือ, เว็บไซด์, โบรชัวร์, รายงาน และ การนำเสนองาน (Presentation)
Back to top
 

ทางเรารับไฟล์LaTexหรือไม่?
รับ ครับ กรุณาส่งทุกไฟล์มา (รวมทั้งลิงค์ของไฟล์)และกรุณาส่งไฟล์ที่เรียบเรียงในรูปแบบของ PDFมาให้เราด้วย โดยเราจะแปลงไฟล์ LaTexให้เป็นรูปแบบของไมโครซอฟเวิร์ดเพื่อที่จะทำงานเรียบเรียงของคุณ หลังจากนั้นคุณจะได้รับงานในรูปแบบของไมโครซอฟเวิร์ดทั้งนี้ ทางเราจะต้องคิดค่าบริการในส่วนนี้เล็กน้อย
Back to top