Skip to main content

facebook

 
 

การบริการและค่าบริการ

การบริการ

บริการแก้ไขเรียบเรียง: หนังสือ, บทตอนในหนังสือ, วารสารวิชาการ , เอกสารการประชุม,วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก, Presentations, บทคัดย่อ, ข้อมูลเทคนิคทางการตลาด, Statements of purpose, ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

คุณภาพการให้บริการ

เสร็จสมบูรณ์ – บริการแก้ไขเรียบเรียงบทความวิชาการรวมถึงเรื่องสมการ, สูตรคำนวณ (formula),  เส้นกราฟและตารางสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาให้ถูกต้องและดีที่สุด
มีความรู้ – ผู้เรียบเรียงเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ, เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่คุณกำลังศึกษาค้นคว้า
ละเอียดรอบคอบ -  ทุกชิ้นงานจะถูกเรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและสาขาวิชานั้นๆ หลังจากนั้นจะถูกตรวจสอบอีกครั้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยผู้พิสูจน์อักษร
ปรับปรุงแก้ไข -  ให้คำตอบที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณได้ปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น

 

ขั้นตอนที่ 1: เลือกระดับการแก้ไขเรียบเรียง

 การบริการ รายละเอียด ผลลัพธ์หลังการเรียบเรียง  ผลลัพธ์หลังการเรียบเรียง
ระดับ 1 เครื่องหมายวรรคตอน, การสะกดคำ, ไวยากรณ์, คำเชื่อมขั้นพื้นฐาน, สำนวนภาษา ไม่มีความผิดพลาดปรากฎขึ้น 0.9บาท/ภาษาอังกฤษ1คำ
ระดับ 2 ระดับ 1 + โครงสร้างประโยคและความสอดคล้องกันของประโยค     ง่ายต่อเจ้าของภาษาในการอ่าน 1.2บาท/ภาษาอังกฤษ1คำ
ระดับ 3 ระดับ 2 + องค์ประกอบของย่อหน้าและเอกสาร, การสร้างข้อคิดเห็น, ความสอดคล้องกันของประโยคในระดับสูง ดีเหมือนเจ้าของภาษาที่รอบรู้ในสาขาวิชานั้นๆ 1.4บาท/ภาษาอังกฤษ1คำ
การเขียนแก้ใหม่

สำหรับงานเขียนที่ยังไม่ดีพอ

 Turns เปลี่ยนงานของคุณให้ออกมายอดเยี่ยมinto gold 1.6บาท/ภาษาอังกฤษ1คำ

เปรียบเทียบการแก้ไขเรียบเรียงระหว่างระดับ1, ระดับ 2 และระดับ 3, คลิก เปรียบเทียบ Can't decide between Level 2 and Level 3? Watch this video for guidance.

 

ขั้นตอนที่ 2 (ซึ่งเป็นทางเลือก):

เลือกหนึ่งหรือสองบริการเพิ่มเติม

Option Service  Additional fee
Target Tutor 
ติวตรงเป้าหมาย
ให้แนวคิดในการปรับปรุงการใช้ภาษาและวิธีการเขียน ตัวอย่าง ตัวอย่าง +0.5บาท/ภาษาอังกฤษ1คำ
Content Ideas 
แนะแนวเนื้อหา
ให้แนวคิดในการปรับปรุงเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อให้ถูกต้องชัดเจน ตัวอย่าง +0.5บาท/ภาษาอังกฤษ1คำ
Formatting to journal guidelines Adjustment of layout and formatting to match your target journal for submission, and optionally the correction of in-text citations and the reference section. +1600 Baht/hour
Journal Selection Service The Uni-edit team can help you choose which journals to target for publishing your paper. +4500 Baht to +16000 Baht

 

ค่าบริการแก้ไขเรียบเรียง

ค่าบริการจะนับตามจำนวนคำศัพท์และการเลือกการบริการสำหรับงานของคุณ โดยทางเรามีส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ตัวอย่าง: วารสารวิชาการ ซึ่งบรรจุคำศัพท์ 3000 คำ เลือกการบริการเรียบเรียงงานระดับ 2 และ ติวตรงเป้าหมาย (Target Tutor):
ค่าบริการต่อคำศัพท์ 1 คำ: 1.2 บาท
จำนวนคำศัพท์: 3000 คำ
รวมค่าบริการทั้งสิ้น: 3000 x 1.2 = 3,600 บาท

 

Editing Process

 

Journal Selection Service

The Uni-edit team can help you choose which journals to target for publishing your paper. You will receive a comprehensive report with suggested target journal clearly ranked. The analysis will take into account your current citations and references as well as each journal's impact factor and other publication statistics. By carefully choosing the journal that best matches for your research, your chances of being accepted for publication are increased, and you will likely publish sooner. The fee for the journal selection service typically ranges from US$150 to US$500, depending on the amount of investigation conducted by our team.

 

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศไทย หรือโดยบัตรเครดิตผ่านทางPayPal กำหนดเวลาชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับต้นฉบับที่เรียบเรียงแล้วจากเรา